Granhorn

cof

Vallhornet i granträ är ett alternativ till det traditionella kohornet. Speltekniken är densamma, men klangen är lite mjukare och de brukar upplevas som lättare att spela på.

Fördelarna med granhornen är att det är lättare att hitta material, eftersom traditionella animaliska hornämnen blir allt svårare att få tag på, och det är lättare att göra många horn med samma tonhöjd.

Granhornen är stämda i G-moll.  De finns i svart eller rött eller naturfärgat.

Pris 3 500 SEK

För varje sålt granhorn går 150 kr till det internationella musiklägret Ethno.